24 ارديبهشت 1400, 11:10 ب ظ

markaze moshavere

Untitled 2

منوی افقی راست


دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی نیشابور

(( فرم تماس با ما ))

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

کد امنیتی بازآوری ورودی نامعتبر

(( شماره تماس جهت ارتباط ))

ستاد مرکزی دانشگاه : نیشابور، ابتدای شهرک فرهنگیان، میدان معلم تلفن : 23-42627521-051
ارتباط با روابط عمومی:42627503-051 نمابر : 051-42627500 رایانامه : info@nums.ac.ir کد پستی : 93186-14139

فراخوان ها